sunmax_logo
zdrowo

Čo znamená zavedenie novej normy pre majiteľov štúdií a ich klientov

Už dnes, napriek nejasnosti predpisov, sa mnohí majitelia rozhodli prispôsobiť aspoň časť svojich zariadení norme 0,3 W/m2.

Časť klientov od nás takéto zariadenia požaduje zo vzhľadu na vlastnú bezpečnosť a zdravie. Sprevádzkovanie zariadení 0,3 sa pre majiteľa spája s nevyhnutnosťou získať potrebné vedomosti o problematike opaľovania. Je dôležité klientovi prístupným a presvedčivým spôsobom vysvetliť, prečo by mal používať zariadenia, ktoré spĺňajú nové predpisy. Od majiteľov to vyžaduje zmenu spôsobu myslenia o opaľovaní, ako aj zorganizovanie vhodnej informačnej akcie.  Je nevyhnutné vysvetliť klientovi, prečo je potrebný dlhší čas na jedno použitie, či aké výhody mu takéto opaľovanie prinesie.
Ako dodávateľ trubíc zabezpečujeme potrebné reklamno- informačné materiály, ktoré pomôžu pracovníkom informovať klientov o zmenách:

  • informačné letáky pre klientov (základné infomácie týkajúce sa opaľovania, rady ako sa zdravo a bezpečne opaľovať, informácie o význame novej normy, výhody vyplývajúce z opaľovania sa v soláriu, porovnanie opaľovania v soláriu a na slnku, kožné fototypy, vitamín D zo slnka)
  • plagáty Sunmax – „V súlade s prírodou, zdravo a bezpečne...“
  • tabuľky na solárium Sunmax – „V súlade s prírodou, zdravo a bezpečne...“
  • certifikát k trubiciam Sunmax

Pre klientov opaľovanie na zariadeniach prispôsobených norme 0,3 W/m2 na jednej strane samozrejme znamená dlhší opaľovací čas, i keď mnohí to považujú za výhodu, na druhej strane však zdravé a bezpečné opaľovanie, pri ktorom je riziko výskytu popálenín značne znížené.

 

03

Copyright  2011  Sunmax