sunmax_logo
zdrowo

Co znamená zavedení nové normy pro majitele salónů a jejich klienty.

Už dnes, i přes nejasné předpisy mnoha majitelů, se většina z nich rozhodla přizpůsobit alespoň část svých zařízení normě 0.3 W/m2.

Část zákazníků vyžaduje od nás taková zařízení se zřetelem na vlastní bezpečnost a zdraví. Zavedení služeb na zařízeních 0.3 je spojeno s nutností nabýt odpovídající vědomosti týkající se tématu opalování. Je důležité vysvětlit zákazníkovi správným a přesvědčujícím způsobem, proč by měl využívat zařízení, která jsou přizpůsobena novým předpisům. Vyžaduje to od majitelů změnu způsobu myšlení o opalování a organizování adekvátní informační akce. Je nutné vysvětlit zákazníkovi, proč potřebuje delší čas na opalování a jaké výhody mu takové opalování přinese.
Jako dodavatel lamp zaručujeme nutné informační a reklamní materiály, které budou nápomocné během informování zákazníků o změnách:

  • informační letáky pro zákazníky (základní informace, týkající se opalování, pokyny, jak se zdravě a bezpečně opalovat, informace, co znamená nová norma, výhody vyplývající z opalování se v soláriu, porovnání opalování se v soláriu a na slunci, fototypy kůže, sluneční vitamín D),
  • plakáty Sunmax – „Ve shodě s přírodou, zdravě, bezpečně...“,
  • tabulky na solária Sunmax – „Ve shodě s přírodou, zdravě, bezpečně...“,
  • certifikát do lamp Sunmax.

Pro zákazníky samozřejmě znamená opalování na zařízeních přizpůsobených nové normě 0.3 W/m2 z jedné strany delší opalovací čas (i když pro většinu to bude plus), z druhé strany je takové opalování zdravé a bezpečné, během něhož se riziko objevení se popálenin je zásadním způsobem minimalizuje.

 

03

Copyright  2011  Sunmax