sunmax_logo
zdrowo

Sytuacja Prawna w Polsce - Interpretacja przepisów.

Każdy kraj członkowski miał we własnym zakresie uporać się z uregulowaniami na rynku urządzeń funkcjonujących w salonach, a więc tymi które zostały wprowadzone do obrotu przed 1 kwietnia 2009 roku. Z prawnego punktu widzenia wszystkie łóżka, które zostały wprowadzone do obrotu wcześniej, ale po 1 maja 2004 r. obowiązuje „norma 0,6 W/m²”. Urządzenia sprzed 1 maja 2004 r., a więc sprzed daty akcesu Polski do UE nie obowiązują żadne regulacje. Prawo nie działa wstecz, trudno więc wymagać aby „stare” urządzenia musiały spełniać nowe wymogi.

Mimo iż zachęcamy właścicieli do dostosowywania łóżek do nowej normy, przynajmniej pewnej części czy nawet jednego, to interpretacja przepisów nie może być inna!

Podobne stanowisko wyraża również Polski_Związek_Solaryjny, który od dłuższego czasu stara się wyegzekwować na odpowiednich instytucjach szybkie wprowadzenie uregulowań prawnych dla wszystkich funkcjonujących salonach. (szczegółowe informacje na www.pzs.net.pl)
W Polsce sytuacja nie jest jednak do końca jasna, a interpretacja przepisów bardzo różna i też często trudna do wyjaśnienia i uzasadnienia. W wybranych krajach członkowskich trwa akcja kontroli salonów solaryjnych w celu sprawdzenia obecnej sytuacji dotyczącej wartości erytemalnej promieniowania UV łóżek. W Polsce jednostką odpowiedzialną za kontrole jest Inspekcja Handlowa, która powołując się Ustawę o Inspekcji Handlowej nakazuje często właścicielom kontrolowanych salonów ograniczenie emisji promieniowania UV do poziomu 0.3W/m². Czy robi to zgodnie z obowiązującym prawem? Pozostawiamy do samodzielnej oceny......

Ta niejasna sytuacja w Polsce, brak jednoznacznej interpretacji przepisów i brak prac w celu unormowania sytuacji w branży niestety są dobre, zarówno dla klientów jak i właścicieli salonów. Jesteśmy absolutnie za szybkim wprowadzeniem przepisów nowej normy, ale na jednakowych, jasnych zasadach dla wszystkich funkcjonujących salonów solaryjnych!

 

03

Copyright  2011  Sunmax