sunmax_logo
zdrowo

Základné informácie o norme EN60335-2-27

Tzv. „nová európska norma opaľovania 0,3 W/m2 je výsledkom činnosti Európskej komisie, ktorá 1. októbra 2008 prijala direktívu EN60335-2-27. Tá sa hlavne týka obmedzenia žiarenia opaľovacích zariadení na hodnotu 0,3 W/m2. Po šesťmesačnej prechodnej lehote, t.j. od 1. apríla 2009 sú predpisy novej normy platné vo všetkých členských štátoch EÚ. Tieto predpisy sa týkajú nových opaľovacích zariadení, ktoré boli uvedené do prevádzky po 1. apríli 2009.

A prečo hodnota 0,3 W/m2? Je to maximálna hodnota ultrafialového žiarenia v prirodzených podmienkach na Zemi. Aby sme boli presní, je to hodnota žiarenia na rovníku, v pravé poludnie, počas bezoblačného dňa.

Obmedzenie intenzity žiarenia zariadení na hodnotu 0,3 W/m2 má za následok rozhodne šetrnejšie opaľovanie v porovnaní s opaľovaním v soláriách bežne dostupných na trhu. Šetrnejšie opaľovanie zároveň umožňuje predĺžiť čas opaľovania – dokonca niekoľkonásobne. Schválenie tohto obmedzenia je výsledkom starostlivosti o bezpečnosť a zdravie klientov solárnych štúdií, ako aj pokusom o štandardizáciu situácie v odvetví, ktoré bolo v poslednom čase vystavené útokom zo strany médií. Obmedzenie emisie UV žiarenia sa hlavne sústreďuje na obmedzenie UVB žiarenia, ktoré spôsobuje začervenanie a popáleniny. Schválenie novej normy je dobrá správa pre majiteľov solárií, i keď sa väčšina obáva jej následkov, konkrétne reakcie klientov na predĺžený čas opaľovania a zvýšenú cenu za jedno použitie. Treba si však uvedomiť, že v situácii, keď doba jedného použitia vzrastie dvojnásobne, jeho cena nemusí byť dvakrát vyššia, aby na tom majiteľ štúdia nebol stratový. Skúseností z iných štátov EÚ, ktoré už plne implementovali nové právne regulácie, ukazujú, že opaľovanie v súlade s normou neodradilo klientov od opaľovania, ba dokonca povzbudilo istú nerozhodnú skupinu klientov. Majitelia solárií sa tiež presvedčili o nevyhnutnosti týchto zmien. Už aj z toho dôvodu, že konečne môžeme s čistým svedomím povedať, že opaľovanie v soláriu je úplne bezpečné.

Informácie obsiahnuté v novej norme sa týkajú tiež iných aspektov, nielen obmedzenia UV žiarenia v opaľovacích zariadeniach. Nachádzajú sa tam aj informácie o všeobecných zásadách a usmerneniach týkajúcich sa opaľovania, povinnosti informovať klientov o rizikách vyplývajúcich z vystavenia sa UV žiareniu, atď.

Druhá časť normy pojednáva o okódovaní UV trubíc, ktoré je pre výrobcov záväzné od 1. októbra 2011. Kód trubice bude okrem iného slúžiť na výber trubíc vhodných pre dané zariadenie.

Dôležitá informácia, ktorú je potrebné ešte raz podčiarknuť: nová norma sa týka všetkých solárií dodaných na trh po 1. apríli 2009. Každý členský štát EÚ má povinnosť vo vlastnej réžii štandardizovať situáciu na trhu zariadení, ktoré sú už v prevádzke.

 

03

Copyright  2011  Sunmax